25. nov. 2013

Video til ettertanke om tegneserier til ettertanke


Jeg har filma for Flu Hartberg, som har klippa og animert.