20. mai 2012

En slags støtte til jordbruksoppgjøret