23. apr. 2012

25. juli var det umulig å forstå noe som helst







Nesten ett år seinere er det fortsatt sånn.