26. sep. 2011

Pater Bingo


Ronny Haugeland livnærer seg av
et verdens eldste yrker: Bingovert.

Promobilder til Gospelbingo på Blå.