8. mai 2011

Frigjøring på balkongen






8. mai sett fra balkongen.