21. nov. 2010

Tor Obrestad leser dikt

Tor Obrestad bokdebuterte i 1966 og iår debuterte han på plate.
Jeg møtte ham i Oslo etter et møte i Forfatterforeningen.
Her leser Tor utvalgte dikt fra "Himmelen over Vålandskogen":

CDen inneholder 53 dikt som Obrestad leser selv.
Og han selger den privat: tor.obrestad@lyse.net