3. sep. 2010

Et slags paradis 2
Siden 2008 har den nye danskebåten fraktet mer enn
to millioner passasjerer mellom Kristiansand og Hirtshals.
For å kjøpe billig kjøtt og brennevin.