12. apr. 2010

Siste runde selvskryt

Sidsel Jørgensen, leder av Fotohuset til Fævennen 9. april 2010:
- André har et blikk og et talent som holder en jevn fin kvalitet,
og han har en formidlingsevne som går utenfor sin egen navle.