12. sep. 2009

Supp.: Erlend Ropstad
Fem min før han skal på scenen skriver han setliste.
To min før han skal på, går Erlend Ropstad på do.
Han fulgte aldri setlisten.