23. aug. 2009

Han fra helveteJesus dro ut i ørkenen og pratet med Jæveln sjøl.
Det har Hans-Erik også gjort.